Test: Uppfyller du kriterierna för bröstförminskning?

Det finns en del kriterier för att se om du är en lämplig kandidat för bröstförminskning. Uppfyller du dessa kriterier kan du ansöka om att få bröstförminskningen betald av landstinget.


I detta självtest är frågorna uppdelade i tre kategorier; fysiska förutsättningar samt fysiska och psykosociala besvär.

Fråga 2 av 11
De fysiska förutsättningarna är väldigt viktiga för att veta om du är en godkänd kandidat för att få operationen betald av landstinget. Här utgår de från din vikt i förhållande till bröstens storlek.

Är bröstvolymen 800 ml eller mer (per bröst)? Lägg bröstet i en skål som har cirka 1000 ml i volym